İşe Girişi Sağlık Raporu

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İşe Giriş Sağlık Raporu ; işe girişte yapılan, çalışanın sağlık durumunu gösteren ve iş yerinde bulunan riskler hakkında farklı sağlık taramaları ile birlikte istenen rapordur. Farklı sağlık taramalarından kasıt olarak önceki iş yeri büro olan çalışan için istenen taramalar ile yeni işi temizlik malzemesi üreten fabrika olan çalışan için daha detaylı sağlık taraması istenebilir

İşe Giriş Sağlık Raporunu Kimler Verebilir

Sağlık raporları 2015 yılına kadar aile hekiminden, işyeri hekiminden ve uzman bir hekimden alınabiliyordu. Ancak değişen mevzuat gereği sağlık raporlarını sadece işyeri hekimi ve aile hekimi verebilmektedir. Hatta Aile hekimleri sadece 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde çalışacak kişilere sağlık raporu vermektedir. Bu sınıf dışında çalışan kişilere sağlık raporu vermemektedir. Yasal olarak iş yeri ile isg – katip sözleşmesi olan işyeri hekiminin verdiği sağlık raporu geçerlidir. İşyeri Hekiminin talep edeceği tetkikler sonrasında, yapılması gereken fiziki muayene ve tetkik yorumlarıyla birlikte işe giriş sağlık raporu (Ek-2) doldurulur. Bu süreci bazı kurumsal firmalar dijital ortamlarda gerçekleştirmektedir.

 

şe Giriş Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi

Sağlık Raporu belirli sürelerle yenilenmelidir. Bu süreli 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu belirler. Bu raporun yenilenmesinin sorumluluğu işverene aittir. Tehlike sınıflarına göre belirlenen yenilenme süresi Çok tehlikeli sınıfta 1 yılda, Tehlikeli sınıfta 3 yılda, Az tehlikeli sınıfta 5 yılda bir yenilenmelidir. Ancak özel politika gerektiren çalışanlarda bu süre en fazla 6 ay ile sınırlıdır. Bu sürelerin daha kısa periyotlarda yapılması gerektiği kanısına işyeri hekimi karar verebilir. Böyle bir durumda işverene yazılı olarak bu durumu sunar. Bu periyotların aşılması veya yenilenmemesi işveren ve/veya işveren vekili sorumluluğundadır.

 

Sağlık Raporunu Verebilen Yetkili Kurumlar

Sağlık raporlarını yetkili bir işyeri hekimi ile gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Yetkili işyeri hekimi ile kastedilen ilgili kurum ile isg-katip üzerinde sözleşme yapan işyeri hekimi anlamındadır. İsg-katip üzerinde herhangi bir veri silinmez. Yetkisiz yapılan işler genellikle, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ortaya hukuki süreçler çıkmaktadır. Bu sebeple yetkili bir hekimin bu raporları doldurmasının takibi ilgililerce takip edilebilir.

 

Related Articles

Günün Haberi

2023 yılının ilk İSG/1 Sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacaktır. 2023 yılının ikinci ve son İSG/2 Sınavı 10 Aralık 2023 tarihinde yapılacaktır.

Adres

Döşeme Mah. Ahmet Cevdet Yağ Bul. Gül Apt. 40/B-C

Seyhan/ADANA

+90 322 436 44 40

+90 553 428 11 03

www.gozdeosgb.com